DARI Al-Aswad r.a. katanya: Beberapa orang pemuda Quraisy datang mengunjungi Aisyah r.a. ketika beliau di Mina dan mereka sedang ketawa-ketawa.

Lalu Aisyah bertanya: “Mengapa kalian ketawa?

Jawab mereka (pemuda-pemuda Quraisy itu): “Si Fulan tersandung (tersangkut) kakinya pada seutas tali khemah, lalu dia jatuh tersungkur dan hampir saja lehernya patah atau matanya buta!”

Lalu kata Aisyah (isteri Rasulullah s.a.w.): “Janganlah kalian ketawakan! Sesunguhnya aku pernah mendengar

Rasulullah s.a.w bersabda: ‘Seorang Muslim yang tertusuk duri atau (menghadapi) lebih dari dugaan itu, Allah Ta’ala menaikkan darjatnya satu tingkat dan dihapuskan daripada kesalahan (dosa).”

(Hadis bilangan 2203 riwayat Muslim

Advertisements